wz

                                                                                                                     

Pohoří Ceahlau je známým a docela navštěvovaným pohořím rumunských Karpat. Pohoří Ceahlau je ohraničeno pohořími Haghimas z jihozápadu, Stinisoara z východu a Tarcau z jihu. Hlavní hřeben pohoří se táhne zhruba ve směru sever - jih. Nejvyšším vrcholem celého tohoto pohoří je Toaca (1 904 m). Vrchol, na němž se nachází meteorologická stanice je dobrým rozhledovým bodem. Dalšími významnými vrcholy jsou Olalasul Mic (1 712 m), Ocolasul Mare (1 844 m), Dochnia (1 750 m) a některé další. Pohoří je odvodňováno řekami Bistrita a Bikaz, na níž leží velké jezero (Lacul Bicaz). Ceahlau je chráněnou přírodní oblastí pokrytou z velké části lesy. Ty jsou nejen smrkové, ale i smíšené. Ve vyšších partiích se objevuje kosodřevina. Nejvyšší vrcholy jsou holé, porostlé vysokohorskými loukami. Na nich se vyskytuje bohatá karpatská flóra s řadou endemitů a chráněných druhů.                                                                                                
Mým pohledem  www.petrnuhl.webzdarma.cz Vše o  Canon G7   http://canon.hostuju.cz/index.htm