wz
Pohoří Haghimaš leží přibližně uprostřed Rumunska, na hranicích mezi kraji Transylvánie a Moldávie. V této oblasti žije velmi početná maďarská menšina – Sikulové, takže nejen nápisy, ale i tisk, knihy a dokonce i turistické rozcestníky jsou zde dvojjazyčné, když ne přímo jen maďarské. Přístup do pohoří je nejlepší od západu nebo východu. Na západě je vlakem lehce přístupné město Gheorghieni, odkud jezdí početné autobusové spoje na Lacu Rosu. Stejně tak lze dojet vlakem do městečka Bicaz pod masívem Ceahlau na východě, kde nasednete do stejných spojů, jenže jedoucích opačným směrem.
Podloží tvoří údajně krystalické horniny, ovšem na každém kroku narazíte především na čistý vápenec, který vytvořil to, za čím se do Haghimaše jezdí. Hlavní hřeben prochází ve směru sever – jih, ale pokud v Haghimaši absolvujete pouze dvoudenní hřebenovku, připravíte se o ty nejkrásnější partie hor.
Turistickým i zeměpisným srdcem pohoří je krásné jezero Lacu Rosu uzavřené mezi zalesněné hřebeny hor. Vzniklo poměrně nedávno. Teprve v minulém století zahradil půdní sesuv cestu potoku Haghimaš, čímž vzniklo jezero. Díky nedávnému datu této události trčí dodnes z vody zbytky stromů, které na zaplaveném území původně rostly. Pokud si za 6 RON na 30 minut půjčíte loď, můžete mezi nimi kličkovat dle libosti, plavat je ovšem  zakázáno, protože okolí jezera a dále soutěska Bicaz je prohlášena za národní park. U jezera je  kemp  a dále nespočet stánků, hotelů, občerstvení. Lacu Rosu je u Rumunů velmi oblíbené rekreační centrum.
Mým pohledem  http://www.petrnuhl.webzdarma.cz       

                                          RUMUNSKO